Zarządzanie siecią komputerową

Posiadanie rozbudowanej infrastruktury firmowej wiąże się z koniecznością prowadzenia profesjonalnego zarządzania siecią IT. Zewnętrzna obsługa siecią IT polega na zapewnieniu bezpieczeństwa, wysokiego poziomu wydajności i ciągłości działania firmowej sieci teleinformatycznej. Istotną częścią zarządzania siecią IT jest przeprowadzanie cyklicznych przeglądów urządzeń aktywnych. Polegają one na wykryciu nieprawidłowości w ramach urządzeń sieciowych i zapobieganiu ich dalszemu rozprzestrzenieniu się.

network

Usługi na najwyższym poziomie

Administracja siecią IT

Group-41-1.svg
admin

Sprzętu sieciowego: routery, switche, HUB’y, serwery NAS itd.

100%

Urządzeń zabezpieczających sieć przed zagrożeniami.

100%

Protokołów sieciowych.

100%

Serwera pocztowego.

100%

Aplikacji i oprogramowania używanego wewnątrz firmy.

100%

Administracja siecią IT oznacza sprawowanie opieki nad wszystkimi komponentami wchodzącymi w skład sieci teleinformatycznej:

Administrację siecią teleinformatyczną.

Administrację systemami Windows Server 2012/2016/2019

Zarządzanie usługami Active Directory

Tworzenie oraz weryfikację kopii bezpieczeństwa.

Administrację systemami Linux oraz Unix

Sprawdzanie logów systemowych.

Wykonywanie aktualizacji systemów oraz usług.

Wdrożenie systemów oraz usług.

Kompleksowe doradztwo w doborze sprzętu