Wyświetlacze graficzno-tekstowe

Wyświetlacz graficzno-tekstowy służy do wyświetlania grafiki i tekstu informacyjno-reklamowego w trybie jednokolorowym (monochromatycznym) z wykorzystaniem różnorodnych efektów graficznych.

Oferowane serie

RGB Technology produkuje urządzenia w 3 seriach różniących się rastrem diod:

– Seria GT – raster diod 27,0 mm – raster podstawowy, urządzenia zewnętrzne
– Seria GX – raster diod 18,0 mm – raster zagęszczony, urządzenia zewnętrzne
– Seria GV – raster diod 10,0 mm – raster zagęszczony, urządzenia zewnętrzne
– Seria GR – raster diod 10,0 mm – raster najgęstszy, urządzenia wewnętrzne

Wszystkie serie posiadają te same opcje i możliwości konfiguracji.

Seria
GT

outdoor

Seria
GX

outdoor

Seria
GV

outdoor

Seria
GR

indoor

 

 

Oferowane kolory diod

Modułowa budowa wyświetlacza

Wyświetlacze produkcji RGB Technology zbudowane są z paneli. Rozmiar poziomy oraz rozmiar pionowy wyświetlacza jest wielokrotnością rozmiaru pojedynczego panela.

Panele przykręcone są do aluminiowej ramy (stelaża).

Dookoła wyświetlacza, po obwodzie, umieszczony jest aluminiowy profil maskujący w kolorze czarnym.

Okablowanie zasilające i sterujące do każdego panela prowadzone jest po ramie wewnętrznej.

Modułowa budowa pozwala na swobodny dobór formatu wyświetlacza LED. Istnieje również możliwość rozbudowy urządzenia, zmiany formatu czy podzielenia dużego urządzenia na dwa mniejsze.

Dowolność kształtu, duże formaty, brak łączeń

Technologia produkcji wyświetlaczy graficzno-tekstowych pozwala na budowę bardzo dużych formatów bez widocznych łączeń. Istnieje możliwość budowania długich urządzeń – do 138 metrów długości.

Wyświetlacze mogą posiadać powierzchnię płaską (standard), wypukłą, wklęsłą lub łamaną (opcja). Ultracienka konstrukcja paneli pozwala na uzyskanie jednorodnej, niepodzielonej powierzchni obrazu (bez pionowych szczelin w obrazie) również przy realizacjach z powierzchniami wypukłymi.

Funkcjonalność i zarządzanie wyświetlaczem

Pracę wyświetlacza kontroluje specjalizowany sterownik wbudowany w wyświetlacz. Jest on autonomicznym odtwarzaczem wgranych wcześniej treści.

Sterownik posiada wbudowaną pamięć typu Flash. Programowanie treści do sterownika (wgrywanie treści reklamowych i informacyjnych od pamięci Flash) odbywa się za pomocą dowolnego komputera z systemem Windows® za pośrednictwem lokalnej sieci komputerowej LAN lub Wi-Fi bądź zdalnie poprzez Internet. Połączenie komputera do wyświetlacza wymagane jest tylko w czasie zmiany treści – w pozostałym czasie wyświetlacz pracuje samodzielnie.

Do tworzenia i edycji animacji reklamowych służy aplikacja RGB MonoStudio. Oprogramowanie to zostało opracowane i jest rozwijane przez Dział Rozwoju w RGB Technology.

RGB MonoStudio umożliwia tworzenie animacji (spotów) reklamowych zawierających grafikę i tekst. Aplikacja oferuje kilkadziesiąt wbudowanych efektów graficznych. Do wyboru są wszystkie dostępne w systemie czcionki w dowolnym rozmiarze.

Oprogramowanie umożliwia import plików multimedialnych stworzonych w innych aplikacjach, np. Adobe Premiere, Adobe Flash, Adobe After Effects, Photoshop, SWISHMAX, Video Pinnacle Studio, Corel VideoStudio, Vegas Movie Studio Platinum i innych. Import możliwy jest z większości popularnych formatów plików multimedialnych:

*.avi

*.mpg

*.mpeg

*.mp4

 

*.png

*.jpg

*.jpeg

*.bmp

*.gif

*.swf

 

W standardzie wyświetlacz wyposażony jest również w czujnik temperatury powietrza, co pozwala uatrakcyjnić emitowaną treść o aktualną temperaturę powietrza. Podobnie na wyświetlaczu można prezentować aktualny czas (zegar tarczowy ze wskazówkami lub cyfrowy) i datę. Zegar posiada bateryjne podtrzymanie zliczania czasu.

Zarządzanie wyświetlaczem przez Internet

Zdalne zarządzanie wyświetlaczem LED jest możliwe za pomocą lokalnej sieci komputerowej LAN oraz poprzez globalną sieć Internet. Aby uzyskać zdalny dostęp do zarządzania wyświetlaczem, należy zapewnić łącze internetowe dla sterownika wyświetlacza. Preferowane są szerokopasmowe łącza kablowe (DSL, ADSL itp.), lub szerokopasmowe łącza bezprzewodowe (HSPA, HSPA+, LTE), które obecnie są łatwiej osiągalne.
Modem/router internetowy powinien obsługiwać DDNS (Dynamic DNS).

Łącze internetowe poza tym daje możliwość zainstalowania kamery skierowanej na wyświetlacz celem zdalnego podglądu pracy urządzenia w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca na świecie.

Automatyczna regulacja jasności – sensor

Tylko automatyczna regulacja jasności oparta o pomiar światła otoczenia poprzez sensor daje realne dostosowanie jasności wyświetlacza do aktualnych warunków oświetlenia otoczenia.

Bieżący pomiar przez sensor jest zawsze aktualny. Starsze rozwiązania oparte tylko na trybie godzinowym nie uwzględniały zmian położenia słońca względem wyświetlacza, zmian zachmurzenia w ciągu dnia ani skracania i wydłużania dnia w ciągu roku, przez co treści w niesprzyjających warunkach mogły być nieczytelne a w innych razić zbyt jasnym światłem.

Skuteczna regulacja jasności pozwala uniknąć konfliktów przez zbyt jasne urządzenie.

Oprogramowanie RGB MonoStudio umożliwia także ustawienie jasności w trybie 24-godzinnym, osobno na każdy dzień tygodnia.

Oprócz automatycznej regulacji jasności opartej na sensorze lub trybie godzinowym, istnieje możliwość manualnego wybrania i zablokowania poziomu jasności.

Automatyczna regulacja jasności – sensor

Dla wygody użytkowania, ekologii i oszczędności energii wyświetlacze wyposażone są w tryb ECO. Jest to funkcja automatycznie włączająca i wyłączająca wyświetlacz o określonych godzinach.

Cieniowanie grafiki – 16 poziomów – bez dopłat !

Wiele oferowanych na rynku urządzeń posiada najprostszą gamę odcieni (dostępnych jasności) pikseli, w których diody LED mogą świecić z maksymalną jasnością lub nie świecić wcale. W takich rozwiązaniach nie ma pośrednich poziomów jasności. Można to zilustrować na przykładzie kwadratów reprezentujących diody:

Urządzenia produkcji RGB Technology posiadają 16-poziomową gamę odcieni (dostępnych jasności) pikseli. Każda dioda LED będąca pojedynczym pikselem obrazu, może przyjmować niezależnie 1 z 16 poziomów jasności. Na przykładzie kwadratów reprezentujących diody wygląda to tak:

Różnica ta ma olbrzymie znaczenie dla jakości i czytelności obrazu, a w konsekwencji dla atrakcyjności treści prezentowanych na wyświetlaczu.

Inne rozwiązania dostępne na rynku

RGB Technology

Cieniowanie grafiki – 16 poziomów – bez dopłat !

Sterownik wyświetlacza posiada wbudowaną pamięć typu Flash. Od pojemności tego banku pamięci zależy ilość obrazów i długość animacji jaką można pomieścić w sterowniku.

Wyświetlacze RGB Technology wyposażone są w pamięć o pojemności aż 1024 MB.

Konkurencyjne rozwiązania obecne na rynku często mają znacznie mniejszą pojemność, np. 8 MB lub mniej.
Z tego powodu parametr ten często nie jest podawany lub jest przedstawiany w sposób niejasny.

Większa pamięć pozwala również na wgranie płynniejszych animacji o większej liczbie klatek oraz o bardziej atrakcyjnej dynamice treści.

Wizualizację proporcji wielkości pamięci przedstawia poniższy rysunek:

Przy pełnej płynności animacji (60 klatek / sekundę) dla przykładowego wyświetlacza maksymalny czas animacji jaka mieści się w pamięci Flash może wyglądać następująco:

Inne rozwiązania – 8 MB – tylko 5 sekund animacji z pełną płynnością

RGB Technology – 1024 MB – ponad 10 minut animacji z pełną płynnością

Brak zasłoniętego marginesu

Nowoczesna przemyślana konstrukcja wyświetlaczy RGB Technology umożliwia budowę urządzeń bez zasłoniętego marginesu na część sterującą i zasilającą. Dzięki temu cała powierzchnia posiada diody LED i wykorzystana jest do wyświetlania obrazu.

Inne rozwiązania dostępne na rynku

RGB Technology

SERIE WYŚWIETLACZY

Seria
GT

Seria
GX

Seria
GV

Seria
GR

Rysunek
poglądowy

Raster
diod

27,0
mm

(raster
podstawowy)

18,0
mm

(raster
zagęszczony)

10,0
mm

(raster
najgęstszy)

10,0
mm

(raster
najgęstszy)

Zastosowanie

Zewnętrzne
i wewnętrzne

Zewnętrzne
i wewnętrzne

Zewnętrzne
i wewnętrzne

Wewnętrzne

Wymiar
modułu

(panel)

43,2
x 43,2 cm

28,8
x 28,8 cm

32,0
x 32,0 cm

32,0
x 32,0 cm

Ilość
pikseli na module

16
x 16 px

16
x 16 px

32
x 32 px

32
x 32 px