Usługi Księgowe – podstawowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • rozliczanie w zakresie podatku od towarów i usług
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie comiesięcznych deklaracji

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Zakres obsługi bieżącej:

  • Prowadzenie zapisów KPiR,
  • Prowadzenie ewidencji VAT,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US,
  • Wykonanie zeznania rocznego.
 • Zakres obsługi płacowej:

  • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
  • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
  • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
  • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
  • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.

KSIĘGI HANDLOWE

 • Zakres obsługi bieżącej:

  • Prowadzenie zapisów w księgach rachunkowych,
  • Prowadzenie ewidencji VAT,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • Prowadzenie ewidencji wyposażenia,
  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przesyłanie ich do US,
  • Wykonanie zeznania rocznego.
 • Zakres obsługi kadrowo-płacowej:

  • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i ZUS,
  • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,
  • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników,
  • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
  • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń.