Kadry i płace – usługi podstawowe

Usługi podstawowe to:

 • Opracowanie ubezpieczeniowej bazy danych każdego pracownika + program Płatnik – ZUS
 • Miesięczne rozliczanie i naliczanie płac
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych PIT do U.S.
 • Przygotowywanie raportów statystycznych do GUS
 • Naliczanie i sporządzanie deklaracji PFRON
 • Rozliczenia z ZUS
 • Prowadzenie i przechowywanie pełnej dokumentacji płacowo-kadrowej
 • Konsultacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zakres usług/czynności staramy się zawsze dostosować do indywidualnych potrzeb każdej firmy:

 • Usługi kadrowe

  Do usług kadrowych zaliczać będziemy dla indywidualnych dostosowań: prowadzenie akt osobowych, jak i również dokumentacji kadrowej. zarejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników, zgłaszanie korekt do ZUS-u itp. Przygotowanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia i umowy o dzieło). Sporządzenie umów o pracę, porozumień i wypowiedzeń o rozwiązanie stosunku pracy.

 • Usługi płacowe

  Do usług płacowych zaliczać będziemy dla indywidualnych dostosowań: przygotowywanie listy płac, deklaracji ZUS, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA, oraz sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie innych umów. Ponadto prowadzenie ewidencji godzin pracy, rozliczanie zwolnień lekarskich, urlopów, nadgodzin, innych nieobecności itp.

Pełne Usługi Kadrowe i Płacowe – Outsourcing usług

Świadczymy usługi Outsourcingu Kadr i płac dla małych i średnich przedsiębiorstw maksymalizując sprawność zarządzania w firmach.

Zlecając naszej firmie kompleksową obsługę na zasadzie outsourcingu nie musisz śledzić bieżących zmian w przepisach, zatrudniać czy szkolić swojej kadry księgowej. Oddając obsługę usługi Kadr i Płac w ręce profesjonalistów masz możliwość skoncentrowania się na zasadniczym profilu działalności swojej firmy.

Konfigurujemy czynności związane z kadrami i płacami dbamy o wszystkie procesy związane z ta usługą – od wprowadzania danych dokumentacji kadrowej i płac, przez sprawozdawczość czy przygotowanie deklaracji podatkowych i różnych innych druków oraz archiwizację. Dzięki temu możesz się skupić na ważniejszych celach przedsiębiorstwa.

Przejmując na siebie odpowiedzialność za rutynowe obowiązki, pomagamy zwiększać efektywność finansową firmy, przy jednoczesnym obniżaniu kosztów działalności.

W odróżnieniu od typowego biura rachunkowego, dla którego jedyną usługą jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. W ramach outsourcingu Kadr i Płac oferujemy również przedstawianie raportów z przeznaczeniem do analizy dla zarządzających firmą.

Dla Klientów nie przewidujących zatrudniania księgowych czy doradców finansowych, uzupełnieniem naszych usług księgowych będzie nadzór finansowy i controlling. Te dwie usługi łącznie zastąpią cały pion finansów.

Klienci poszukujący nowoczesnych rozwiązań znajdą u nas w ofercie prowadzenie Kadr i Płac oparte na licencjonowanych programach księgowych z bieżącym wglądem do dokumentów dzięki czemu informacje dostępne są całą dobę, ze wszystkich miejsc na świecie, także z urządzeń mobilnych.

Obsługa Kadr i Płac obejmować będzie:

 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników, przygotowywanie wymaganych raportów miesięcznych
 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych
 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • raporty płacowe
 • prowadzenie kart urlopowych
 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy: umowy o pracę, aneksy do umów o pracę, porozumienia zmieniające, wypowiedzenia zmieniające
 • sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy: wypowiedzenia umów o pracę, świadectwa pracy
 • sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie)
 • kalkulacja wynagrodzeń
 • weryfikacja ewidencji urlopowej, naliczanie urlopów wypoczynkowych dla pracowników oraz urlopów dodatkowych, wynikających z przepisów szczególnych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS dotyczących zatrudnienia
 • sporządzanie rocznych deklaracji związanych z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie (PIT-11, PIT-4R, PIT-40)
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników o wysokości uzyskanego dochodu na życzenie
 • tworzenie raportów dotyczących wynagrodzeń w firmie oraz związanych z nimi obciążeń
 • organizacja szkoleń BHP u pracodawcy.

Każdy z klientów traktowany jest indywidualnie. Wszyscy mają możliwość odbycia z nami rozmowy dotyczące zagadnień obejmujących sprawy Kadr i Płac.

Jeżeli życzą sobie Państwo dokładnej kalkulacji cenowej, prosimy o kontakt telefoniczny celem umówienia się na spotkanie pod numerem telefonu 12 397 10 40 lub mail na biuro@e-ping.pl