Dział prawny

W prowadzonej działalności, wykorzystując zdobyte doświadczenie, koncentrujemy się na obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem stosunków prawnych z udziałem instytucji finansowych oraz osób fizycznych. Specjalizujemy się ponadto w zastępstwie procesowym, zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych oraz udziale w negocjacjach.

Warianty współpracy:

Wariant I – współpraca doraźna – obsługa prawna na indywidualne zleceniu Klienta obejmującego przygotowanie ekspertyzy, opinii bądź informacji prawnej w konkretnej zleconej sprawie.
Wariant II – współpraca stała – obsługa prawna świadczona na zasadzie abonamentowej przy ustalonym limicie godzin pracy kancelarii, obejmująca kompleksową obsługę prawną Klienta.
Wariant III – zlecenie jednorazowe prowadzenia sprawy – przygotowanie i prowadzenie postępowania powierzonej sprawy, przed właściwym sądem lub organem.

Zakres współpracy to w szczególności:

• udzielanie porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta, bieżąca obsługa przedsiębiorcy w zakresie prawa handlowego,
• sporządzenie opinii prawnych,
• opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
• ochrona własności intelektualnej (ochrona znaków towarowych, praw do domeny i inne zagadnie nią z zakresu prawa autorskiego)
• redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami czy organami administracji,
• przygotowanie dokumentów przetargowych,
• reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami i kontrahentami
• reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
• prowadzenie spraw pracowniczych,
• egzekwowanie wierzytelności.
• opiniujemy wzorce umowne,
• tworzymy wzorce umowne dostosowane do działalności konkretnej firmy – umowy serwisowe, regulaminy , opracowanie umów licencyjnych oraz wdrożeniowych.

Szczegółowa oferta obsługi prawnej:

• Umowy i regulaminy, umowy ramowe
• Doradztwo korporacyjne, obsługa inwestycji,
• Audyt prawny umów pod kątem własności intelektualnej,
• Umowy o współpracę oraz umowy inwestycyjne
• Obsługa prawna projektów realizowanych w ramach zamówień publicznych
• Audyt prawny,
• Tworzenie i negocjowanie umów wdrożeniowych, umowy na dystrybucję

Kancelaria Prawna oferuje kompleksowe usługi z dziedziny prawa handlowego i gospodarczego, a także prawa pracy. Do najczęściej wykonywanych czynności w tym zakresie należy zaliczyć:
• pomoc prawną przy prowadzeniu zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
• opracowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów cywilnych i gospodarczych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
• doradztwo w sprawach pracowniczych, w tym w kwestii umów menedżerskich.

Nasze doświadczenie:

• regulacja stanów prawnych nieruchomości nabywanych przez firmę deweloperską oraz spółkę produkcyjną;
• audyty przedinwestycyjne dla firm deweloperskich i inwestycyjnych na obszarze Małopolski;
• powiernicze nabywanie nieruchomości pod inwestycje dot. przedsiębiorstw produkcyjnych oraz deweloperskich;
• reprezentacja firmy deweloperskiej w sporze z wykonawcą robót budowlanych;
• rozwiązania stosunku pracy i odszkodowań za niezgodne z prawem zwolnienia z pracy;
• postępowania sądowe przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym.

Przykładowe pakiety stałej obsługi prawnej:

Pakiet Mini 500 PLN/m-c
• Gotowość do pracy – czas reakcji do 48 godzin przy zgłoszeniu w dniu roboczym;
• Bieżąca obsługa prawna, dotycząca działalności klienta w wymiarze
5 godzin pracy kancelarii miesięcznie, dodatkowy czas liczony wg. stawki 100 PLN netto;
• W przypadku niewykorzystania limitu godzin, z każdej niewykorzystanej godziny abonamentu 15 minut pracy przechodzi do wykorzystania na
kolejny miesiąc.

Pakiet Midi 1000 PLN/m-c
• Gotowość do pracy – czas reakcji do 24 godzin przy zgłoszeniu w dniu roboczym;
• Bieżąca obsługa prawna, dotycząca działalności klienta w wymiarze
10 godzin pracy kancelarii miesięcznie, dodatkowy czas liczony wg. stawki 100 PLN netto;
• W przypadku niewykorzystania limitu godzin, z każdej niewykorzystanej godziny abonamentu 15 minut pracy przechodzi do wykorzystania na
kolejny miesiąc.

Pakiet Maxi 1500 PLN/m-c
• Gotowość do pracy – czas reakcji do 24 godzin przy zgłoszeniu w dniu roboczym;
• Bieżąca obsługa prawna, dotycząca działalności klienta w wymiarze
15 godzin pracy kancelarii miesięcznie, dodatkowy czas liczony wg. stawki 100 PLN netto;
• W przypadku niewykorzystania limitu godzin, z każdej niewykorzystanej godziny abonamentu 15 minut pracy przechodzi do wykorzystania na
kolejny miesiąc.

Kontakt:

+48 668 163 060
+48 793 444 646