Dział prawny

W ramach swojej działalności PING Sp. z o.o. współpracuje z kancelariami adwokackimi specjalizującymi się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz administracyjnych. Poprzez obsługę podmiotów gospodarczych rozumie się bieżące doradztwo prawne, konstruowanie umów oraz pism procesowych, zastępstwo przed sądami i organami administracji publicznej. Adwokaci świadczą również pomoc prawną dla osób fizycznych. Dla zainteresowanych współpracą – w przypadku Klientów z PING Sp. z o.o. – istnieje możliwość uzyskania preferencyjnych warunków finansowych.

Więcej informacji pod nr tel. 500 062 450