Ilości na listach – liczba miejsc po przecinku – Optima Handel

sebastianOptima Handel, Porady

Parametr „Ilości na listach – liczba miejsc po przecinku”.
Ustawienie parametru w menu
System/Konfiguracja/ Firma/ Magazyn/ Parametry
nie wpływa na formularz czynności i części.