Comarch ERP Optima – Nowa wersja 2017.1.1!

sebastianAktualności, Optima Ogólne

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima 2017.1.1 związane ze zmianami w przepisach:

  • Dostosowane zostały wzory następujących dokumentów elektronicznych PIT za rok 2016: PIT-28(19), PIT-36(23), PIT-36L(12), PIT-37(23).
  • Umożliwiona została kontrola minimalnego wynagrodzenia dla wybranych umów cywilnoprawnych oraz ułatwiona została ewidencja czasu pracy zleceniobiorców.
  • Wprowadzona została zmiana w naliczaniu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicę zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi na stronie ZUS.
  • Umożliwione zostało dla jednostek budżetowych określenie w Konfiguracji Firmy głównej jednostki samorządowej, celem zamieszczania jej danych na wydrukach generowanych z programu.
  • Wprowadzona została kontrola przekroczenia limitu płatności gotówkowych – 15 tys. PLN, dla dokumentów kosztowych.

 

Nowości Comarch ERP Optima 2017.1.1, które zasługują na szczególną uwagę:

  • Wprowadzona została obsługa skrzynki pocztowej w oparciu o protokół IMAP, pozwalający zwiększyć mobilność Użytkowników poprzez pracę z pocztą z różnych urządzeń i lokalizacji.
  • Wydzielone zostały atrybuty dla plików JPK z pozostałych atrybutów dokumentów.
  • Zoptymalizowany został czas generowania plików JPK_VAT.